Coronavirus säkerhetsåtgärder

Coronavirus säkerhetsåtgärder

Vi har uppdaterat våra säkerhetsåtgärder för koronavirus baserat på rekommendationerna från Finlands skidområdesförening. Besök oss endast om du är frisk. Stanna hemma om du har några symtom som tyder på koronasmitta. Om du har symtom av koronavirus (t.ex. andfåddhet,...

Pin It on Pinterest